Blogs

De essentiële boodschap van Gods Woord

Iedere keer wanneer iemand een bijbel pakt opent hij of zij de voornaamste boodschap die ooit aan de aarde is gegeven. Niets is er ooit in de handen van de mensheid terechtgekomen dat de compleetheid en duidelijkheid over liefde en genade zelfs maar heeft benaderd dan het Woord van God.

Collecte

“Hoeveel collectes zijn er?” Soms vragen gasten iets dergelijks over onze samenkomsten. En als we dan eerlijk antwoord geven dat er geen collectes zien we doorgaans lichte verbazing; “Waarom dan niet?”

"Avondmaal"

Tafel van de Heer

Deze vaak gehoorde term staat voor het gebruik van brood en de vrucht van de wijnstok in gedachtenis aan het offer van Christus. In de meeste protestantse kerken is het een sacrament, terwijl in de katholieke kringen van eucharistie wordt gesproken. Wij noemen het liever:

Opdragen

Waarom een kind "opdragen"?

Het ontvangen van een kind is voor ouders een groot geschenk van God. God vertrouwt hen de volledige verantwoordelijkheid voor de opvoeding aan hen toe. Zijn verlangen is dat het kind kan opgroeien in een liefdevolle omgeving en de bescherming van een christelijk huwelijk. Ouders die een kind willen opdragen erkennen dit. Met het opdragen brengen zij als het ware het kind bij God terug. Daarmee willen zij uitdrukken dat:

Geven

Veel mensen hebben bij kerken een bepaald beeld. En in dat beeld roept het woord "geven" doorgaans iets op dat het je geld kost. Daar kun je best begrip voor opbrengen; immers eeuwenlang was dat ook het credo van veel organisaties die kerkelijk bekend waren: de mensen werd gevraagd te geven aan de kerk. Heel logisch ook, de prachtige gebouwen die nu, soms eeuwen later, her en der in het landschap staan zijn immers ook tot stand moeten komen en het verzorgen van alle activiteiten van de kerk diende ook bekostigd te worden.

Eenheid

De Bijbel leert ons dat "de kerk" het Lichaam van Christus is. Wat dat laatste is (het Lichaam van Christus) maakt ons de Bijbel helemaal duidelijk; Het is de taak, de bediening, de roeping van Jezus Christus toen Hij op aarde was. Datgene doen dat Jezus deed in de ruim drie jaar voor zijn dood. Dat is de taak van "de kerk".

Bidden werkt !

Wanneer we als kleine kerkgemeenschap bij elkaar komen dan is het onze keuze om met elkaar te bidden. We zien dat gebruik in het nieuwe testament ook steeds terugkomen en nergens in de geschiedenis is de stekker uit de onderliggende gedachte getrokken: met elkaar voor de troon van onze hemelse Vader komen. De Heere Jezus nodigt ons zelfs meer dan eens uit van dit voorrecht gebruik te maken.