Contact

 
 


Rafaël de Vallei                                       
Plaats van samenkomst:  zie "nieuws" en "agenda" (iedere zondag)
Contact:                                                                                
                  tel. 06-14542858                                                                 
                  info@rafaeldevallei.nl

 

Voor giften en bijdragen: NL25 RABO 0301 3996 54 (o.v.v. Project de Vallei)

 

  De Belastingdienst heeft Rafael de Vallei (via Rafael Nederland) aangemerkt als ANBI:
  Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn uw giften aan Rafael de Vallei
  aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  (
klik op logo hiernaast voor meer informatie)

 

                                
                                      
              
              deze site                                                MP3 streams