Nieuws

Samenkomst in Elburg

Vandaag komen wij niet samen in Heerenveen, maar gaan wij naar de Rafaël Gemeenschap te Elburg.

Hier gaat Hans Barendregt het hebben over Jabez.

Voor meer informatie kun je de volgende link aanklikken:

http://www.rafaelgemeenschapelburg.nl/contact/

Ontmoetingen (2): Job

Vandaag deel 2 van de serie ontmoetingen waarin we gaan kijken naar het leven van Job en zijn ontmoeting met God.

In de ontmoeting tussen God en Job draait het om de menselijke vraag “als God liefde is en almachtig, waarom lijden dan de rechtvaardigen?” De focus ligt niet op het lijden zelf, maar veel meer op wat Job uit het lijden leert.

Wij komen samen op de Rotstergaastweg 35 te Heerenveen en beginnen om 10:00 uur.

Vanaf 09:30 uur is er koffie of thee. U bent van harte welkom.

Ontmoetingen (1): Gideon

Vandaag in de samenkomst het eerste deel van een serie over ontmoetingen. Dit eerste deel gaat over Gideon. Gideon kwam uit de laagste rangen van zijn stam. Hij was iemand die achtervolgd werd met twijfel aan zichzelf en geen eigenwaarde had toen God hem ontmoette. Kan God zo iemand gebruiken in Zijn plannen voor een heel volk?

Ter voorbereiding kunt u lezen van Gideon in de hoofdstukken 6 tot en met 8 in het boek Richteren.

Wij komen samen op de Rotstergaastweg 35 te Heerenveen en beginnen om 10:00 uur.

Deel van het team van God

Wat: samenkomst

Waar: Rotstergaastweg 35 te Heerenveen

Hoe laat: 10:00 uur en vanaf 09:30 uur koffie of thee

Waar over: "deel van het team van God"

Als voorbereiding: Mattheüs 28:17-20

U / jij bent van harte welkom.

'Jozef de dromer'

Deze zondag gaan wij het samen hebben over 'Jozef de dromer'.

Ter voorbereiding kun je lezen Genesis 37, 39 en verder.

Wij komen samen op de Rotstergaastweg 35 te Heerenveen.

Aanvang is om 10:00 uur en vanaf 09:30 uur is er koffie of thee.

Jij bent van harte welkom!

Vaderdag

Deze zondag spreekt Hans Barendregt over het Vaderhart van God.

Dit doet hij op de Rotstergaastweg 35 in Heerenveen.

We beginnen om 10:00 uur en vanaf 09:30 uur is er koffie en thee.

U bent van harte welkom!

Samenkomst 'God van trouw en liefde'

Vandaag komen wij weer samen op de Rotstergaastweg 35 te Heerenveen.

Wij beginnen om 10:00 uur en vanaf 09:30 uur is er koffie en thee.

Het thema is 'God van trouw en liefde' en als voorbereiding kunt u lezen Openbaringen 15:3

U bent van harte welkom!

Pinksteren

Deze eerste pinksterdag komen wij samen en staan (je mag ook zitten) wij stil bij de Heilige Geest

Wij gaan om 10:00 uur beginnen op de Rotstergaastweg 35 te Heerenveen. Vanaf 09:30 uur zal er koffie en thee zijn.

Iedereen is van harte welkom!

De Verheven Heer

Deze morgen komen wij weer samen om 10:00 uur op de Rotstergaastweg 35 te Heerenveen.

Vanaf 09:30 uur is er koffie en thee.

Het thema is 'de Verheven Heer' en ter voorbereiding kunt u lezen Handelingen 1:1-11.

U bent van harte welkom!

'de 4 verschijningen'

Wie: U bent van harte welkom!

Wat: Samenkomst

Waar: Rotstergaastweg 35 te Heerenveen

Wanneer: zondag 21 mei 2017

Hoe laat: aanvang 10:00 uur, koffie en thee vanaf 09:30 uur

Waarover: de 4 verschijningen van de Here Jezus na Zijn opstanding

Voorbereiding: als voorbereiding kunt u lezen Johannes 20 en 21