Onze naam

We noemen onszelf:  Rafaël de Vallei

“Rafaël" is een Hebreeuwse naam, die samengesteld is uit twee Hebreeuwse woorden: "Rafa" en "El". "El" betekent God. "Rafa" betekent genezen, herstellen, heel maken. "Rafaël" betekent dus "door God genezen", "door God hersteld" en "de God die hersteld". De naam geeft aan waar het bij ons in wezen om gaat. We hebben ervaren dat God door het verlossende werk van Jezus en de vernieuwing en kracht van de heilige Geest heel wil maken wat gebroken, verstoord is geraakt. Dit is het goede nieuws van het Koninkrijk van God dat nu doorbreekt en als Jezus terugkomt tot zijn volheid zal komen. Wij willen samen met andere (Rafaël)gemeenten en -bedieningen instrumenten van Gods hoop en heling zijn.

Jezus zei over zichzelf in Lukas 4:18-19: ‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.'

Jahweh Rafa is ook één van de namen van God in de Bijbel, bijvoorbeeld Exodus 15:26b: "want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester" en Psalm 103:3a: "(de HEERE) die al uw ziekten geneest". Dat verklaart dus waarom we Rafaël heten. En geeft tevens aan de verbondenheid met de rest van de “Rafaël familie” waar we bij horen. Op www.rafael.nl kun je meer informatie over deze “familie” vinden.

“De Vallei” verwijst naar:

  • Geografische ligging: de Tjongervallei is een streek in Zuid-Oost Fryslân, ruwweg tussen Heerenveen (A32) en Oosterwolde (N381). Vanzelfsprekend stroom het riviertje de Tjonger er door heen. Onze activiteiten richten zich primair op deze regio. Logisch dat we ook in die streek samenkomen (zie elders op de site).


     
  • Een vallei is in de Bijbel vaak genoemd als een plaats van rust, van herstel of van voeding. Dat willen we graag ook voor deze vallei.
  • Bij een reis door de U.S.A. werd ik (hans) in Yosemite Valley bepaald bij een lied met daarin de tekst: “If the blessing is in the valley, then in the river I will wait.” Daarbij kwam sterk de indruk dat dat deel uit maakt van de roeping.  http://www.delirious.org.uk/document.php?id=949