Wat doen we

Wat we doen is een logisch gevolg van wie we zijn: wat er in zit komt er uit. Een aantal van onze vaste activiteiten:
 

  • Wekelijks houden we een samenkomst. In nieuws en agenda zie je waar en hoelaat. Dat wisselt namelijk gerust. In die samenkomst staat aanbidding centraal, nemen we tijd voor gebed (met en voor elkaar en voor de wereld om ons heen) en openen we de Bijbel. We geloven dat God een levende God is die spreekt, en luisteren daar dus ook graag naar. (Ezechiël 3:22). We doen tijdens deze diensten niet aan collectes, en meedoen mag, maar hoeft niet. Je kunt je veilig voelen (doorgaans is er ruimte genoeg op de achterste rij ☺)
  • Van deze samenkomsten worden, vaak integrale,  geluidsopnamen gemaakt, die, samen met de PowerPointpresentatie en de aantekeningen van de studie rondom de open Bijbel, digitaal beschikbaar worden gesteld. Een eenvoudig mailtje of aanvraag via de contactpagina is genoeg om verbinding te krijgen naar de digitale opslag van een bepaalde week.
  • Elke twee weken is er op woensdagochtend een gebedsochtend. Die houden we graag interkerkelijk: Wie kan en wil (staat open voor iedereen die bidden wil) is dan welkom om mee te bidden dat Gods wil zal geschieden en Zijn Koninkrijk zal komen. Dit gaat in gemoedelijke, open en ontspannen sfeer bij iemand thuis met natuurlijk ook ruimte voor inbreng, voorbede en persoonlijk gebed.
  • Ruwweg eens per twee maanden is er, veelal op een zaterdag, een initiatief om met elkaar op te trekken. Doorgaans is dat een middag waar we met elkaar spreken over thema’s uit het Koninkrijk van God. Vaak eten we er dan gelijk wat bij. Locatie en thema worden vooraf bekend. Meestal is het voor iedereen, soms alleen voor mannen of alleen voor vrouwen (onderwerp afhankelijk)
  • We hebben contact met elkaar en de wereld om ons heen om elkaar te helpen waar nodig en gewenst en uit te dragen dat er een ander leven mogelijk is: een Leven met Jezus.

In de menukeuzes van deze pagina proberen we te vertellen en laten zien wat we doen. En bij alles geldt: je bent van harte welkom om er bij te zijn.